Rösten, Lindome kyrka

Rösten, Magra kyrka kl 20

Rösten, Värnamo kyrka kl 19

Mässa och musik, Hagakyrkan kl 18

Svansång och lovsång Johannebergskyrkan, kl 18

Medverkan vid julkonsert i Johannebergskyrkan

11:00 - Medverkan vid högmässa i Kullavikskyrkan

11:00 - Medverkan vid högmässa i Johannebergskyrkan

17:00 - Förklädd Gud i Släps kyrka tillsammans med orkester

12:00 - Lunchkonsert i Domkyrkan, "Cantus Missae" av Rheinberger