Sofia Johansson är dirigent, sångpedagog och kyrkomusiker, utbildad vid Betelseminariet i Stockholm, Högskolan för scen och musik i Göteborg och Hochschule für Künste i Bremen. Hon har varit körens ledare sedan 2008. Under 2017 bytte kören också namn till Sofia Johanssons Kammarkör för att framhäva Sofias centrala roll som konstnärlig ledare.


”Min musikaliska drivkraft kommer ur en tro på musikens möjligheter att uttrycka det vi bär inom oss, både det mörka och det ljusa, att gestalta och bearbeta vår uppfattning av tillvarons och livets villkor, och att med ett ärligt och personligt uttryck kunna trösta och glädja både oss själva och varandra.”